BAN MAI CO.,LTD

Address: 19 Le Van Huu street, Ha Noi city, Vietnam
Tel: (84-4) 39434839 /3 9434836 (Ext:41)
Fax: (84-4) 39434721
Email: sales@vietnamgarment.vn; sales2@vietnamgarment.vn

Thông tin liên hệ

Họ và tên *
Địa chỉ
Email *
Nội dung *
Số điện thoại
Loại liên hệ
Copyright by VietNamGarment. All rights reserved.
Folow us: